Graviditet

Hvis du har brug for at få bekræftet din graviditet eller har brug for umiddelbar vejledning i forhold til graviditeten, så ring og få en tid.

Der er tilbud om 3 forebyggende lægeundersøgelser i forbindelse med graviditeten:

1. lægebesøg i 9.-10. graviditetsuge. Her afsættes 45 min. da vi skal udfylde udfylde vandre- og svangrejournal og have taget blodprøver.
2. lægebesøg i 25. graviditetsuge. Her afsættes 15 min.
3. lægebesøg i 32. graviditetsuge. Her afsættes 15 min.

Ved hver undersøgelse bedes du henvende dig ved skranken, når du kommer, så du kan få udleveret bæger til at lave en urinprøve eller medbring en HELT frisk urinprøve.

Vi foretager hver gang et individuelt skøn over, om der i din graviditet er brug for ekstra kontroller.

Du kan få rådgivning via nedenstående links:

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/sunde-vaner—foer-under-og-efter-graviditet

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/nordjylland/almen-praksis/patientforloeb/forloebsbeskrivelser/w-svangerskab-foedsel-svangerskabsforebyggelse/fosterdiagnostik-og-risikovurdering/

Husk Folsyre…

Pjece.: Graviditet, fødsel og barselRisikovurdering og fosterdiagnostik

https://www.regionshospitalet-horsens.dk/afdelinger/kvindesygdomme-og-fodsler/graviditet/

Tilbud til gravide og fødende på Regionshospitalet Randers

Skejby fødsler

https://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/kvindesygdomme-og-foedsler/klinikker/fodeafsnittet/

 • INFO

   

 • Adresse:
  Hørslevvej 41
  Skovby
  8464 Galten
  Tlf. 86 94 51 22

  Akut tlf. 29 21 14 47

  Lægevagt 16.00-08.00
  70 11 31 31

  Telefontid:
  Læge
  Man: 08.00 - 09.00
  Tirs: 08.00 - 09.00
  Ons: 08.00 - 09.00
  Tor: 08.00 - 09.00
  Fre: 08.00 - 09.00

  Telefontid:
  sekretær

  Alle hverdage

  09.00-12.00
  13.15-14.30