Graviditet

Tillykke med din graviditet! Der er tilbud om 3 forebyggende lægeundersøgelser i forbindelse med graviditet: 1. lægebesøg i 9.-10. graviditetsuge. Her afsættes 45 min.  Henvend dig ved skranken, når du kommer, så du kan få udleveret bæger til at lave en urinprøve eller medbring en HELT frisk urinprøve. 2. lægebesøg i 25. graviditetsuge. Her afsættes 15 min. Henvend dig ved skranken, når du kommer, så du kan få udleveret bæger til at lave en urinprøve eller medbring en HELT frisk urinprøve. 3. lægebesøg i 32. graviditetsuge. Her afsættes 15 min. Henvend dig ved skranken, når du kommer, så du kan få udleveret bæger til at lave en urinprøve eller medbring en HELT frisk urinprøve. Vi foretager hver gang et individuelt skøn over, om der i din graviditet er brug for ekstra besøg. Hvis du har behov for at få bekræftet din graviditet og/eller har brug for rådgivning tidligere end første lægeundersøgelse i 9.-10- graviditetsuge, kan du få en tid ved vores klinikpersonale til at få bekræftet graviditetsprøven, få udleveret skriftligt materiale om graviditet og få planlagt det videre forløb. Vi vil gerne give dig lægefaglig rådgivning i forbindelse med din graviditet, men der er også mange andre steder, du kan få rådgivning fx på nedenstående hjemmesider:

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/sunde-vaner—foer-under-og-efter-graviditet

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/nordjylland/almen-praksis/patientforloeb/forloebsbeskrivelser/w-svangerskab-foedsel-svangerskabsforebyggelse/fosterdiagnostik-og-risikovurdering/

Husk Folsyre…

HEH. Kvindeklinikken, Føde/ Barselafs.

Pjece.: Graviditet, fødsel og barselRisikovurdering og fosterdiagnostik

Tilbud til gravide og fødende på Regionshospitalet Randers

Skejby fødsler

https://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/kvindesygdomme-og-foedsler/klinikker/fodeafsnittet/

 • INFO

   

 • Adresse:
  Hørslevvej 41
  Skovby
  8464 Galten
  Tlf. 86 94 51 22

  Akut tlf. 29 21 14 47

  Lægevagt 16.00-08.00
  70 11 31 31

  Telefontid:
  Læge
  Man: 08.00 - 09.00
  Tirs: 08.00 - 09.00
  Ons: 08.00 - 09.00
  Tor: 08.00 - 09.00
  Fre: 08.00 - 09.00

  Telefontid:
  sekretær

  Alle hverdage

  09.00-12.00
  13.15-14.30